Výnos dluhopisového fondu

Výnos dluhopisového fondu

by Vlastimil Chvoštík 9 Duben 2020 0 comments
Výnos dluhopisového fondu

Ač se to nezdá, tak investice do dluhopisů požaduje více znalostí, než investice do akcií Při investování do dluhopisového podílového fondu byste měli znát základní parametry, podle kterých se vybírá dluhopisový fond vhodný pro vaše portfolio a rizikový profil. Těmi základními parametry jsou rating, výnos do splatnosti, celkový výnos a durace (nebo ještě lépe modifikovaná durace). Správný výběr dluhopisového fondu totiž požaduje znalosti finanční matematiky. Finance a finanční matematika nejsou vaší oblíbenou oblastí a už těmito pojmy jsem vás od dalšího čtení odradil? Klidně mě kontaktujte a rád vám vše vysvětlím.

Pro ilustraci, jak je potřeba se na dluhopisové investice dívat, uvádím na konkrétním případu největšího českého dluhopisového fondu, kterým je Sporobond České spořitelny. Výnos nic moc, ale tento problém se netýká jen tohoto fondu, ale všech stejně zaměřených fondů, proto nezatracujte Sporobond, ten za to nemůže, ale zatracujte spíš ty dluhopisy. Jestli dluhopisy mají malý výnos, tak s tím fond zaměřený na dluhopisy moc dělat nemůže. 

Výnos Sporobondu v uplynulých letech byl následující (už po odečtení ročních poplatků za správu fondu):

Výkon k datu

Jak je vidět ve spodní části tabulky, tak roční výnosy tohoto fondu byly i záporné a třeba průměrný výnos fondu za posledních 5 let byl 0,63%. To jste ty peníze měli nechat raději na spořícím účtu. A ani budoucnost nebude jiná. Celkový výnos fondu se totiž počítá z přijatých kuponových plateb a pohybu cen dluhopisů. Při rozhodování o investici do dluhopisového fondu nebo divestici (prodej investice) je proto potřeba zvažovat i pohyby cen dluhopisů. A jak může zamávat s cenou fondu pohyb cen dluhopisů nám může hodně říct výše zmíněná modifikovaná durace.

Dluhopisová část portfolia

V této tabulce vidíme, že Sporobond měl k 29.2.2020 průměrný výnos dluhopisů, které drží v portfoliu, ve výši 1,76%. A průměrná modifikovaná durace byla 4,59. Co tato čísla znamenají? Výnos vaší investice, pokud jí budete držet 4,5 roku, by měl být 1,76%. Od výnosu dluhopisů v této tabulce ale musíte ještě odečíst poplatky placené fondu ve výši 0,70% ročně (to je také údaj, který naleznete na jejich stránkách), tím se dostáváme na celkový předpokládaný výnos fondu kolem 1%. 

Modifikovaná durace má pro nás ale jinou důležitou informační hodnotu. Pokud výnosy dluhopisů klesnou o 1%, potom jejich ceny vzrostou o cca 4,59%, což se tímto výnosem projeví v celkové výkonnosti fondu. Stejně to ale platí i naopak, takže stejně můžete i prodělat, pokud sazby o 1% vzrostou, tak cena tohoto fondu spadne o 4,59%. To už ty přijaté výnosy ve výši 1,76% moc nezachrání.

A ještě rating. To je to, co nám nejvíc chybí u těch domácích korporátních dluhopisů, kterých je teď na trhu velké množství, nabízejí neodolatelné úroky a prodejci se snaží vás přesvědčit o garantovaném úroku. Kdyby si nechali tihle emitenti udělat rating, tak bychom se na jejich dluhopisy konečně dívali s větším zaujetím. Bez ratingu je to jen sázka, jestli nám to emitent zaplatí, nebo mu naše peníze zůstanou.

Rozložení portfolia Sporobondu podle ratingu (rizika nesplacení):

Struktura portfolia

V této tabulce je vidět, že Sporobond investuje do kvalitních dluhopisů s investičním ratingem. A jak říká finanční teorie, čím nižší riziko, tím nižší výnos. 

Je to složité? Věřte tomu, že poradci, kteří tomu rozumí, kroutí hlavou nad tolika zjednodušeními, které jsem musel udělat, aby tento popis nebyl příliš dlouhý a zároveň mu měl šanci rozumět i laik.

Máte dluhopisový fond a nevíte, co s ním? Kontaktujte mě. 

Jestli chcete poradit, jak najít správného investičního poradce a otestovat si ho, tak se ho zeptejte na tyto pojmy – rating, výnos do splatnosti, celkový výnos, durace. Jestli vám nedokáže odpovědět, tak  si od něj dluhopisový fond doporučit nenechávejte. To se netýká jen nezávislých finančních poradců, ale i bankovních poradců. Takoví lidé totiž nejsou poradci, ale prodejci. Dostanou bonus za to, že vám něco prodali a je jim jedno, jak se bude vaše portfolio dál vyvíjet.

 

Informace uvedené na těchto stránkách nejsou míněné jako investiční doporučení nebo investiční poradenství, a z tohoto důvodu se při jeho tvorbě neuplatnila pravidla a postupy stanovené právními předpisy pro jejich poskytování. Informace zde uvedené slouží výhradně k informačním účelům a rozhodnutí provedená na základě těchto informací jsou plně v intencích investora. Tyto stránky nezohledňují investiční profil jednotlivého investora. S každou investicí mohou být spojena specifická rizika, která vyplývají z charakteru dané investice, a investorovi se tudíž doporučuje provést vlastní analýzu a při konečném rozhodnutí zohlednit i další fakta, zejména investiční profil investora.